Indsamling for belarusere

Støt mange af de belarusere, der er blevet ofre for regimets repressioner. Vi hjælpe ofre og flygtninge med indkøb af de nødvendige dagligvarer, medicinsk eller psykologisk rehabilitering samt advokatbistand.

Støt belarusere i dag

De indsamlede midler vil blive brugt til følgende formål:

  • Økonomisk støtte til de belarusere, som er blevet ofre for regimets repressioner.
  • Økonomisk støtte til de belarusiske flygtninge, som blev nødt til at forlade Belarus.
  • Økonomiske støtte til de fonde og organisationer, der yder hjælp til alle de ovenfor nævnte organisationer.

Om indsamlingen

Gennem det seneste halve år har vores medlemmer ydet økonomisk støtte til mange af de belarusere, der er blevet ofre for regimets repressioner.

- Vi har hjulpet med indkøb af de nødvendige dagligvarer til de familier, hvis medlemmer blev ramt af fyringer eller kom i fængsel.

- Vi har ydet økonomisk støtte til dem, der har behov for medicinsk eller psykologisk rehabilitering.

- Vi har bidraget økonomisk til advokatbistand for dem, der har brug for det. Og vi holder løbende kontakt med aktivister, som fortsætter sin kamp mod regimet.

Det er desværre ikke muligt at trække dit bidrag fra skat, da Talaka endnu ikke opfylder de nødvendige kriterier, som kan gøre det muligt (over 300 medlemmer, indsamlinger på over 150 000 kr. i det seneste år osv.).

For at have kontrol over fordelingen af de indsamlede midler vil vi danne en arbejdsgruppe med deltagelse af 4-7 af vores medlemmer. Hvis du vil deltage i denne gruppe, er du velkommen at sende en mail til
bestyrelsen@talaka.info. Det er også vores plan at lave månedlige afrapporteringer om vores arbejde.

Tidligere indsamlinger

Indsamlingsregnskab for perioden 10. april 2022 - 31. december 2022